Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Pentru a deveni șofer și a obține permisul de conducere, trebuie să vă înscrieți la o școală de șoferi, să finalizați un curs de pregătire și să treceți cu succes examenul.

 • Buletinul de identitate (verificați daca nu expiră în următoarele 3 luni sau dacă nu este expirat);
 • Aviz consultativ narcologic, forma nr.092-1/e. Pentru avizul narcologic este nevoie de:
  • Buletinul de identitate;
  • O poză (3,5×4,5 cm).
 • Adeverința medicală, forma nr.083/e. Pentru certificatul medical este nevoie de:
  • Buletinul de identitate;
  • Avizul narcologic;
  • Livretul militar/adeverință de recrut(după caz).
 • Vîrsta-minimă: 17 ani;
 • Fotografii: 2 bucăți – 3,5*4,5.

După ce ați studiat la o școală de șoferi, vi se eliberează un certificat de absolvire a unei școli de șoferi. Și deja pe baza certificatului veniți la examen.

Înregistrarea are loc online pe site-ul web programaredl.asp.gov.md, precum și numărul 14909.

La proba teoretica - 70 lei

La proba practica:

 • A, A1, A2, B1 - 120 (100) lei
 • В, ВE - 300 (170) lei
 • C, C1, CE, C1E - 320 (240) lei
 • D, D1, DE, D1Е - 320 (240) lei

Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere: +300 lei

* Între paranteze este indicat tariful aplicat în cazul utilizării vehiculului ce aparține școlii auto

 • actul de identitate;
 • cerere-tip, semnată de solicitant (se completează la fața locului);
 • actul de studii (fișa de școlarizare);
 • adeverința medicală;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
 • permisul de conducere (după caz).

 • actul de identitate;
 • cerere-tip, semnată de solicitant (se completează la fața locului);
 • actul de studii (fișa de școlarizare);
 • adeverința medicală;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
 • permisul de conducere (după caz).
 • rezultatul examenului la proba teoretică "Admis".

Puteți lua examenul de un număr nelimitat de ori pe parcursul anului.

Puteți relua examenul numai după cel puțin 5 zile calendaristice – pentru partea teoretică și 10 zile calendaristice – pentru partea practică.

* Dacă nu ați trecut stagiul în cursul anului, atunci trebuie să luați din nou examenul teoretic.

Dacă în acest an ați fost la un examen practic, dar nu ați putut trece examenul, atunci trebuie să reluați partea teoretică a examenului.

Dacă nu v-ați prezentat la examen în decurs de un an, trebuie să furnizați suplimentar un certificat de 40 de ore de practică (categoria "B", Verificați alte categorii la școala de șoferi)

* Acest lucru se aplică și persoanelor care au fost admise să susțină unul dintre examene pentru a obține permisul de conducere, dar a trecut mai mult de un an de la ultima încercare de a susține examenul.

Persoanele care au împlinit vârsta de următorii ani au permisiunea de a susține examenul pentru permisul de conducere:

 • 16 ani - pentru subcategoriile AM, A1 și B1;
 • 18 ani - pentru categoriile B, BE, H si subcategoriile A2, C1, C1E;
 • 20 de ani:
   - pentru categoria A in cazul in care o persoana depune dovada conducerii unei motociclete din subcategoria A2 de cel putin 2 ani;
   - pentru a controla o tricicletă, a cărei putere depășește 15 kW;
 • 21 ani - pentru categoriile C, CE, F, I si subcategoriile D1, D1E; D și DE
 • 24 de ani - pentru categoria A

 • Nu utilizați trial driving (conducere de probă - 100 m);
 • erori de control: utilizarea și schimbarea necorespunzătoare a angrenajelor, ambreiajului, acceleratorului, volanului etc.);
 • motorul se oprește la efectuarea manevrelor (prima oprire a motorului nu este penalizată);
 • erori de semnalizare a direcției de deplasare;
 • erori în evaluarea priorității mașinilor și pietonilor;
 • la pornirea mașinii se întoarce mai mult de 20 cm;
 • efectuarea acțiunilor interzise de reguli sau semne;
 • nerespectarea semnificației indicatorilor și marcajelor etc.

Înainte de susţinerea probei practice pe poligon sau probei practice pe traseu potrivit condiţiilor stabilite în punctul 32 lit. b) şi lit. c) din Instrucţiuni, candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare o distanţă de circa 100 metri, cu mersul înainte, care nu se include în procedura de evaluare, având ca scop acomodarea candidatului la particularităţile tehnice de conducere a autovehiculului de examinare (conducere de probă). La parcurgerea acestei distanţe, examinatorul comandă oprirea vehiculului de examinare şi preîntâmpină candidatul despre iniţierea procedurii oficiale de evaluare.

În cazul dacă la susţinerea subprobei practice pe traseu autovehiculul utilizat în procedura de examinare este altul decât cel utilizat la subproba pe poligon, candidatului i se oferă, la fel posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare la această subprobă o distanţă de circa 100 metri, în condiţiile alineatului precedent.

Pe parcursul conducerii de probă, candidatului i se oferă posibilitatea de a exercita cu vehiculul de examinare, până la 3 porniri din loc.

21 puncte în oraș

* Scara punctelor de penalizare poate fi vizualizată pe site asp.gov.md/ro/node/1809

Nu, examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia este efectuată de autoritatea competentă în a cărei jurisdicție se află școala de șoferi absolvită de solicitant. Din ce subdiviziune teritorială aparține școala dvs. de șoferi și aceste subdiviziuni pot fi găsite pe site asp.gov.md

Lasa un comentariu

Răspuns

Afișați mai multe

© 2015 - 2024
auto-test.online